วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มารู้จักกับ HTML DOM กัน ตอนที่2


สำหรับครั้งนี้เราจะมาว่ากันต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งเราได้แบ่งระดับของ DOM ออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน ดังนี้
1.Core DOM
2.XML DOM
3.HTML DOM

----------------------------------------------------------------
1.Core DOM หรือ DOM
-
จะเป็นตัวกำหนดหรือนิยาม object และ property ของ element ทุกตัวในเอกสาร รวมถึง method(ส่วน interface) ที่จะเข้าไปดึงข้อมูลของเอกสารเหล่านั้นด้วย

----------------------------------------------------------------
2.XML DOM
-
จะกำหนดหรือนิยาม object และ property ของ element ที่เป็น XML เท่านั้น รวมถึง method(ส่วน interface) ที่จะเข้าไปดึงข้อมูลของเอกสาร XML นั้นๆ

----------------------------------------------------------------
3.HTML DOM
- คือ รูปแบบ object มาตรฐานสำหรับ HTML
- เป็นมาตรฐานของการเขียนโปรแกรมส่วน interface สำหรับ HTML
- จะมี platform และ ภาษาที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อตัวใดตัวหนึ่ง
- เป็นมาตรฐานของ W3C(world wide web consortium
)

- HTML DOM
จะเป็นตัวกำหนดหรือนิยาม object และ property ของ element ที่เป็น HTML เท่านั้น
รวมถึง method(ส่วน interface) ที่จะเข้าไปดึงข้อมูลของเอกสาร HTML นั้นๆ

ถ้าจะให้กล่าวในความหมายอื่น
- HTML DOM คือ มาตรฐานที่ว่าเราจะสามารถ รับ,แก้ไข,เพิ่ม หรือ ลบ HTML element อย่างไรนั่นเอง


<<
สำหรับตอนหน้าเราจะมาว่ากันด้วยเรื่อง "DOM Nodes">>
<<
โปรดติดตามตอนต่อไป>>

โดย:Phiphat_G

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:www.w3schools.com


ไม่มีความคิดเห็น: