วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ข้อแตกต่าง ระหว่าง servlet กับ jspพอดีช่วงนี้ ได้เขียน jsp อย่างจิงจัง หลังจากที่ไม่ได้เขียนมันมาก่อนเลย ก็เลยรู้ว่าสนุกดี และได้ความรู้มากมาย แล้วก็มีข้อสงสัยว่า servlet คืออะไร แล้วต่างจาก jsp ยังไง ก็เลยหามาอ่าน ได้ความว่า
ทั้ง Servlet และ JSP เป็น เทคโนโลยีที่พัฒนามาจากภาษา JAVA
servlet เป็นโปรแกรมที่สร้างมาจากภาษาจาวา เป็น Server Side Application โดยการใช้งานต้องติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการทำงาน เมื่อเซิร์ฟเล็ตถูกเรียกใช้จากบราวเซอร์ เซิร์ฟเล็ตจะทำงานโดยอาศัย JVM บนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ และประมวลผลการทำงานให้ได้ข้อมูล เพื่อจัดส่งไปให้ผู้เรียกใช้จากบราวเซอร์ต่อไป เซิร์ฟเล็ตถูกเรียกใช้จากผู้ใช้ผ่านทางโพรโตคอล HTTP และส่งผลลัพธ์เป็นข้อมูลเว็บไปยัง บราวเซอร์ของผู้ใช้อีกที servlet เปรียบเสมือนภาษา Java ที่แทรก ภาษา HTML เข้าไป ผู้พัฒนาจำเป็นต้องมีความรู้ใน ภาษา Java ค่อนข้างมาก

jsp หรือ Java Server Page คือการใช้ภาษาจาวา และลักษณะสคริปต์ (Server Side Script) เขียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของภาษาHTMLและจัดเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการทำงานJSPเมื่อผู้ใช้เรียกใช้งานเว็บเพจดังกล่าว ส่วนที่เป็น JSP ในเว็บเพจ จะถูกคอมไพล์และประมวลผลผ่าน JVM ขอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจะแทรกผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลลงในเว็บ ก่อนจัดส่งให้กับผู้เรียกดูต่อไป jsp เปรียบเสมือนภาษา HTML ที่แทรก ภาษา Java เข้าไป ผู้พัฒนามีความรู้พื้นฐานในภาษา Java ก็สามารถพัฒนา JSP ได้


ตัวอย่าง Servlet


ตัวอย่าง JSP
ไม่มีความคิดเห็น: