วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551

รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย(Topology)

Topologyคือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของระบบเครือข่าย ซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในเครือข่ายด้วยกัน ซึ่งTopologyแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปดังนี้


1.ฺีBus Topology
เป็นรูปแบบที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับสายรับส่งสัญญาณข้อมูลหลัก หรือ แบ็คโบน (Backbone)
ซึ่งใช้เป็นทางเดินข้อมูลของทุกเครื่องภายในระบบเครือข่าย และจะมีสายแยกย่อยออกไปในแต่ละจุด เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ซึ่งเรียกว่าโหนด (Node)โดยตรงปลายทั้ง 2 ด้านของบัส จะมีเทอร์มิเนเตอร์ (Terminator) ทำหน้าที่ลบล้างสัญญาณที่ส่งมาถึง เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลนั้นสะท้อนกลับ เข้ามายังบัสอีก
ข้อมูลจากโหนดผู้ส่งจะถูกส่งเข้าสู่สายบัสในรูปของแพ็กเกจ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจจะประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ส่ง, ผู้รับ และข้อมูลที่จะส่ง
ข้อดี -ทำการติดตั้งได้ง่าย , ราคาถูก
ข้อเสีย - เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
,ถ้าสายBackboneพังจะทำให้ระบบล่มทั้งหมด,จะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อความ ออกมาบนสายสัญญาณถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆ อาจทำให้เกิดการคับคั่งของเน็ตเวิร์ค ซึ่งจะทำให้ระบบช้าลง,สามารถเกิดการชนของข้อมูลได้ถ้าเครื่องในระบบมีมาก

2.Ring Topology หรือ Tokenringเป็นรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม
โดยข้อมูลที่ส่งระหว่างกัน จะไหลวนอยู่ในเครือข่ายไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีจุดปลายหรือเทอร์มิเนเตอร์เช่นเดียวกับเครือข่ายแบบ BUS ในแต่ละโหนดหรือแต่ละเครื่อง จะมีรีพีตเตอร์ (Repeater) ประจำแต่ละเครื่อง 1 ตัว ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มเติมข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารเข้าในส่วนหัวของแพ็กเกจที่ส่ง และตรวจสอบข้อมูลจากส่วนหัวของ Packet ที่ส่งมาถึง ว่าเป็นข้อมูลของตนหรือไม่ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยข้อมูลนั้นไปยัง Repeater ของเครื่องถัดไป
ข้อดี- สามารถส่งข้อมูลได้ทีละหลายเครื่องพร้อมกันโดยไม่เกิดการชนกันของข้อมูล , ติดตั้งได้ง่าย
ข้อเสีย -ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะล่ม,เสียเวลา
ไปกับการที่ทุก ๆ Repeater จะต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งปลายทางของข้อมูลนั้น ๆ

3. Star Topology

เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่มีHubอยู่ตรงกลาง ซึ่งเครื่องแต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อเข้าระบบด้วยHubโดยข้อมูลที่ส่งจะผ่านHubก่อนที่จะกระจายไปยังเครื่องปลายทาง
ข้อดี-สามารถเพิ่มเครื่องเข้าไปได้ง่าย,ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบไม่ล่มไปด้วย,สามารถตามหาเครื่องที่เสียได้ง่าย
ข้อเสีย-ถ้าHubเสียระบบจะล่ม,ค่าใช้จ่ายสูงกว่าสองแบบแรก

4.Hybrid Topology
เป็นโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการผสมผสานกันของโทโปโลยีแบบ STAR , BUS , RING เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารข้อมูล
ข้อดี -มีประสิทธิภาพสูงในการรับส่งข้อมูล

5.Mesh Topology

เป็นรูปแบบที่ใช้วิธีการเดินสายของแต่เครื่อง ไปเชื่อมการติดต่อกับทุกเครื่องในระบบเครือข่าย มีการทำงานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีช่องสัญญาณจำนวนมาก เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆทุกเครื่อง โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะส่งข้อมูล ได้อิสระไม่ต้องรอการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
ข้อดี-การส่งข้อมูลมีความรวดเร็ว,สามารถป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ดี
ข้อเสีย-ทำการติดตั้งยาก,ราคาแพง

1 ความคิดเห็น:

Kobdesign's blog กล่าวว่า...

ไม่ยักจะรู้เลยนะีว่าดาวก็ เก่งทางด้านเน็ตเวิร์คเหมือนกันเนี่ย