วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Asynchronous Transfer Mode หรือ ชื่อย่อ ATM เป็นเครือข่ายสื่อสาร ที่ใช้ATM Protocol เป็นมาตรฐานการส่งข้อมูลความเร็วสูง โดยที่เทคโนโลยีATMจะถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการทำงานที่ต้องใช้ความเร็วสูงมากและลักษณะของรูปแบบข้อมูลมีความหลากหลาย โดยมีความเร็วเริ่มที่ 2 Mbps ไปจนถึงระดับความเร็วGbps โดยสายสัญญาณที่ใช้จะมีได้ตั้งแต่ Coaxial , Fiber optic และ Twisted pair โดย ATM นั้นถูกพัฒนามาจากเครือข่ายแพ็กเก็ตสวิตซ์ (packet switched) ซึ่งจะแบ่งข้อมูลที่จะส่งออกเป็นpaketเล็กๆก่อนที่จะทำการส่งข้อมูลออกไปแล้วเมื่อถึงปลายทางแล้วก็จะมีการนำpacketย่อยๆนั้นมารวมกันอีกที

ลักษณะการทำงานของ ATM
ATMจะมีการแบ่งข้อมูลออกมาเป็นกลุ่มเล็กๆเรียกว่าPacket ประกอบด้วยส่วนข้อมูลขนาด 48 byte และส่วนหัวขนาด 5 byte
โดยจะมีSwith ATM จะทำหน้าที่ในการมัลติเพล็กซ์ และจัดการส่งข้อมูลนั้นๆไปสู่ปลายทางโดยจะสามารถรู้ว่าจะส่งไปที่ไหนโดยดูจากหัวของpacket เมื่อข้อมูลของผู้ใช้เข้ามา ข้อมูลจะถูกแบ่งย่อยเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 48 byte และเติมส่วนหัวเข้าไปอีก 5 byte แล้วจึงส่งไปตามเส้นทางต่าง ๆของเครือข่าย ATM ซึ่งระบุไว้โดยส่วนหัวเมื่อถึงปลายทางแล้วจะเอาส่วนหัวออก แล้วประกอบกันเป็นข้อมูลชิ้นใหญ่

ข้อดีของATM
1. สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์มัลติมีเดีย , เสียงเพลง ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความเร็วสูงในการส่งข้อมูล
2. มีการรับประกันคุณภาพของการส่ง เนื่องจากมี Quality of Service (QoS)

ข้อเสียของATM
1. มีราคาสูงมากในการติดตั้ง
2. การติดตั้งทำได้ยาก เนื่องจาก ATM จัดเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง การนำเอาเครือข่าย ATM ไปใช้งานจำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานเรื่องProtocal ที่พึ่งพาการใช้งาน Software ที่ใช้งานเป็นอย่างมาก

การประยุกต์ใช้งานเครือข่าย ATM
1. VOD (ระบบวีดีโอตามสั่ง) ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกดูรายการที่ตน สนใจเวลาใดก็ได้ ไม่ขึ้นกับผู้อื่นและไม่ต้องรอตารางเวลา
2.VDO Teleconference (การประชุมทางไกล) ออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนที่อยู่ต่างสถานที่ สามารถติดต่อกันได้ทั้งภาพและเสียงโดยผ่านทางจอภาพ
3.Tele-Education (การศึกษาทางไกล) เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่คนละสถานที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวช่วยในการสื่อสารทางไกลนักเรียนได้ยินเสียงเท่านั้น แต่ไม่สามารถเห็นอากัปกิริยาของผู้สอน

ไม่มีความคิดเห็น: