วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

J2EE

ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับ J2EE เรามารู้จักกับ Middleware กันก่อน
Middleware คือ ซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เป็นตัวประสานและบริการ Service ต่างๆ ให้กับ Application เช่น การทำ Load Balancing , Transaction, Resource Pooling และ Message Oriented Service เป็นต้น ซึ่งในระบบงานขนาดใหญ่ (Enterprise Application) จำเป็นต้องใช้งาน Service เหล่านี้เป็นอย่างมาก ซึ่งในอดีต องค์กรต่างๆ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท Middleware ขึ้นมาใช้งานเอง โดยจะมี Service ต่างๆ แล้วแต่ละองค์กรจะพัฒนาขึ้นมา
ในปัจจุบันความต้องการ Service ของ Middleware มีมากขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องการระบบงานที่ยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ ประกอบกับการที่จะพัฒนา Middleware ขึ้นมาใช้เองนั้น เป็นเรื่องที่ยาก มีโอกาสที่จะล้มเหลวสูง ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงได้มีผู้มีผลิต Middleware ออกมาจำหน่าย โดยเรียกว่า Application Server จึงจะบรรจุ Service ต่างๆ ไว้ ทำให้ องค์กรไม่ต้องพัฒนา Service ขึ้นใช้เอง ซึ่งจะทำให้องค์กรมุ่งคิด หรือทำเฉพาะที่เป็น Business Logic ใน Business Domain ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น วิธีการก็คือพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา แล้วนำไป Deploy บน Application Server ที่เตรียมสภาวะแวดล้อมขณะ Runtime ไว้ให้ โดยมีการประกาศความต้องการ Service ให้ Application Server เตรียม Service ต่างๆ ไว้บริการ
J2EE ก็คือ Specification ของ Application Server ซึ่งมีบริษัท Sun Microsystem เป็นเจ้าภาพ โดยเชิญ บริษัทต่างๆ มากมาย มาร่วมกันจัดทำ ซึ่งจะทำให้ Specification ที่ได้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ และผู้สร้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของ J2EE เพราะทำให้ไม่เกิดการกำหนด Specification ที่เอื้อประโยชน์กับบริษัท Software บริษัทใด บริษัทหนึ่ง

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) โดย J2EE เป็น application model ที่กำหนดสถาปัตยกรรมโครงสร้างในการให้บริการต่างๆ ที่สามารถรองรับความต้องการระบบงานที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

J2EE application model จะแบ่งการทำงานเป็นสองส่วนคือ ส่วนของ business & presentation logic กับอีกส่วนหนึ่งคือ standard system services

ซึ่งในส่วนของ business & presentation logic นั้นคงเป็นหน้าที่ของ developer ในแต่ละองค์กรอยู่แล้ว แต่ในอีกส่วนคือ standard system services เช่น การจัดการ transaction , state , security นั้นเราสามารถปล่อยให้เป็นภาระของ J2EE platform ได้เลย

ในส่วนของ Middle Tier นี้ เราจะแยกออกเป็น business logic กับ presentation logic
business logic ----> ใช้ Enterprise Java Bean (EJB) ซึ่งเป็นส่วนที่ซับซ้อน
user interface----> ใช้ Java Server Pages (JSP) และ Servlet

Environment on J2EE platform


Figure Environment on J2EE platform


คราวหน้าจะมาพูดถึงเรื่อง EJB ว่ามันคืออะไร

ไม่มีความคิดเห็น: