วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

Quality Attribute ที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนา Software

การพัฒนา Application ที่ควรคำนึงถึง 6 มิติ ที่ถือว่าเป็น Function แต่เป็น Funtion ที่ในส่วนของ Quality เอง ได้แ่ก่
  1. Performance
  2. Security
  3. Modify Ability
  4. Trace Ability
  5. Availability
  6. Usability
1. Performance
จะเป็นการคำนึงเรื่องประสิทธิภาพ ด้านความเร็ว Volume ของข้อมูล
2. Security
มองในด้านของ ความปลอดภัยในที่นี่มีหลายมุมมองว่าจะสนใจในด้านใหน ก็จะมีความปลอดภัยของข้อมูล (Data),ความปลอดภัยของ Application
3. Modify Ability
จะเป็นการพูดถึงการออกแบบที่รองรับ ได้ยืดหยุ่นของการพัฒนา ในเรื่อง Platform ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสมัยนี้ โดยไม่มีการกระทบ กระเทือนต่อคอร์หลัก ๆ ของระบบ
4. Trace Ability (แำก้ใขจาก Test ability)
เป็นความสามารถในการชี้วัดประสิทธิภาพ เรื่องการคงอยู่ของข้อมูล และการดำเนินอยู่ของระบบ ให้สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
5. Availability
คือการทำให้ระบบยังอยู่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม เป็นการป้องกันด้านความเสียงจัดการความเสียง และเป็นการประกันการคงอยู่ของระบบเอง
6. Usability
คือความด้านการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ออกแบบให้ง่ายในการเข้าถึง จะเป็นในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้มากที่สุด

วันนี้ก็จะพูดถึงแค่นี้ก่อนนะครับ วันหน้าจะมาพูดถึง Trace Ability Matrix ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: