วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปัญหาการ concat string กับค่า null ใน postgresql

ปัญหาของการใช้ Operator || ในการ concat string ใน postgresql คือ ไม่สามารถ concat ค่า null ได้
วิธีการที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาคือ ใช้ syntax ARRAY_TO_STRING(ARRAY[col1,col2,col3],'')

วิธีการนี้จะทำให้ ข้อมูลที่ได้ safety กว่าเดิมเยอะมากๆ

ที่มาของข้อมูลได้มาจาก : A Better CONCAT For Postgresql

1 ความคิดเห็น:

Kobdesign's blog กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ