วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คำสั่งพี่นุชให้ทำก่อนการ Develop โปรแกรม

จะต้องมีการ Confirm Requirement ทุกครั้งจะต้องใช้
- Confirm ด้วยกระดาษ
- Confirm ด้วย Design Specification

ถ้าไม่มีก็ไม่ไห้ Develop เด็ดขาด แต่จะทำอะไรที่ทำก่อนคร่าว ๆ แต่ที่เป็น Logic ก็ยังไม่ต้องทำ ต้อง Confirm จาก SA ก่อนเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: