วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Listbox กับ innerHTML

Listbox จะไม่สามารถใช้ innerHTML attribute ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือก option ได้

attribute ที่จะสามารถนำมาใช้แทนได้คือ outerHTML โดยจะต้องทำการเตรียม Code
ของ listbox ทั้งหมดตั้งแต่เปิด tag select ไปจนถึงปิด tag select

เช่น จากเดิม listbox ด้านล่าง
เมื่อต้องการเปลี่ยน option ใน listbox ก็ใช้ function outerHTML ดังโค้ดด้านล่าง

document.getElementById('list').outerHTML = newHTML;

ไม่มีความคิดเห็น: