วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

5 Level of CMMI

สำหรับวันนี้เราจะมาดูว่าCMMI แต่ละLevelมีการทำอะไรกันบ้างนะค่ะ


Level 1 Initial : ขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนการทำงานยังไม่ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนการทำงานในlevelนี้จะยังไม่ดี

Level 2Managed : เป็นขั้นตอนการบริหารจัดการองค์กร มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
โดยมีหลักการจัดการ ตั้งแต่เรื่องของ
Requirement - จัดการกับความต้องการกับลูกค้าได้อย่างไร
Planning การวางแผนในการดำเนินงาน
Monitoring and Countrol - เพื่อให้ทราบถึงควาวก้าวหน้าของProject
เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับแผนงานและ หาทางแก้ไขที่เหมาะสม เมื่อผลการทำงานที่ได้แตกต่างจากแผนงาน อย่างเช่นแผนงานล่าช้าไป 30% ต้องทำการเรียกประชุมเพื่อทำการปรับแผนเพื่อที่จะให้งานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
Supplier Agreemet
Measuarment and Analysis
Process and Product Quality Assurance-ปัญหาของ process นี้ก็คือ
จะทำอย่างไรถึงจะทำการประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Configuaration Management-กำหนดการทำงาน
ซึ่งProjectในขั้นนี้แต่ละตัวที่ทำไม่จำเป็นต้องมีProcessที่เหมือนกัน

Level 3 Defined : สำหรับlevelนี้จะมีขั้นตอนและต้นแบบที่เหมือนกันทั้งองค์กร
ซึ่งขั้นตอนและต้นแบบนั้นจะถูกทำเป็นมาตรฐานกลาง

Level 4 Quantatively Managed : ดูปริมาณว่ามีProjectที่ทำตามมาตรฐานมากเท่าไหร่ และโปรเจคไหนไม่ได้ทำตามมาตรฐานที่วางไว้บ้าง

Level 5 Optimizing : เราต้องกำจัดความไม่แน่นอน,ความคงที่ของกระบวนการทางองค์กร
หาจุดบกพร่องและเอาจุดบกพร่องมาปรับปรุงกระบวนการให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น: