วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

HTML DOM Node Treeสวัสดีครับ

ไม่ได้เจอกันตั้งสองวัน หวังว่าทุกท่านคงพักผ่อนมากันเต็มที่แล้ว และพร้อมจะมาลุยงานกันต่อนะครับ


จากสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่อง HTML DOM Nodes กันมา สำหรับวันนี้เราจะมาต่อยอดกันต่อกับ DOM Node Tree กัน

----------------------------------------------------------
HTML DOM Node Tree คือ การที่เรามองเอกสาร HTM
L ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างแบบต้นไม้
โดยที่ทุก Node สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทาง Tree ซึ่งเนื้อหาของทุก Node สามารถเพิ่ม,ลบ,แก้ไข element ใหม่ได้

Node Tree จะแสดงให้เราเห็นกลุ่มของ Node และ การเชื่อมโยงระหว่าง Node โดยที่ Tree จะมีการเริ่มจาก Root Node และ Node สาข
าต่างๆ ไปยัง Text Node ที่เป็นระดับตำ่ที่สุด ดังตัวอย่าง

Parent Node, Children Node และ Siblings

Parent Node
คือ Node หลัก ถ้าอยู่ระดับบนสุดสามารถเรียกอีกชื่อคือ Root Node โดยจะมี Children Node ประกอบอยู่ด้วยหลายๆตัว

Children Node
คือ Node ลูก ซึ่งสามารถมี Children node ได้เช่นกัน โดยจะเรียกตัวเองว่า Parent Node

Siblings Node
คือ Children Node ที่อยู่ระดับเดียวกันนั่นเอง และต้องมี Parent Node ตัวเดียวกัน
-----------------------------------------------------------
สรุป Tree Node
- จะมี Node ที่อยู่ระดับบนสุดเรียกว่า Root Node
- ทุก Node จะต้องมาจาก Root Node เดียวกัน และ Node ทุกตัวต้องมี Parent Node ของตนเอง
- Node หนึ่งตัวสามารถมี Children Node ได้หลายๆตัว
- Node ไม่จำเป็นต้องมี Children Node ก็ได้
- Siblings node ต้องมาจาก Parent Node เดียวกัน

สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ตอนหน้าค่อยมาพบกันว่าจะคุยเรื่องอะไรกันดี
ทำงานก้ออย่าเครียดนะครับ

<<โปรดติดตามต่อวันพรุ่งนี้จ้า>>

โดย:Phiphat_G
ขอขอบคุณข้อมูลจาก:www.w3schools.com

ไม่มีความคิดเห็น: