วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

การเข้ารหัสข้อมูล(Cryptography)

Cryptography หรือ การเข้ารหัสข้อมูล เป็นวิธีการเข้ารหัสที่มีเทคนิคทางด้านคณิตศาสตร์
สำหรับอัลกอรึทึมที่ใช้ในการเข้ารหัสมีอยู่2แบบคือ
Symmetric Key Algorithm
การเข้ารหัสแบบSymmetricนี้จะมีการสร้างKeyขึ้นมาหนึ่งตัวที่ใช้ร่วมกันทั้งการเข้ารหัสและการถอดรหัสซึ่งเรียกว่า Secret Key ซึ่งการเข้ารหัสแบบSymmetric keyนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยอีก คือ แบบBlockและแบบStrem โดยที่แบบBlockจะทำการเข้ารหัสทีละบล็อค (1 บล็อคประกอบด้วยหลายไบต์ เช่น 64 ไบต์ เป็นต้น) และ Stream จะทำการเข้ารหัสทีละไบต์

การเข้ารหัสแบบAsymmetricนี้จะมีการสร้างKeyขึ้นมาสองตัวเป็นPrivate Key และ Public Key คู่กัน โดยที่Public Keyจะสามารถส่งมอบให้ผู้อื่นใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อส่งมาให้เราได้ และเมื่อข้อมูลที่เข้ารหัสส่งมาที่เราแล้วเราก็จะต้องใช้Private Keyที่เราเก็บไว้มาทำการถอดรหัสข้อมูล

การเข้ารหัสแบบAsymmetricยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเปรียบเสมือนการลงลายมือชื่อของเราที่ใช้กับเอกสารสำนักงานทั่วไป) การลงลายมือชื่อนี้จะเป็นการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและสามารถใช้ได้กับการทำธุรกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น การซื้อสินค้า เป็นต้น วิธีการใช้งานคือ ผู้เป็นเจ้าของกุญแจส่วนตัวลงลายมือชื่อของตนกับข้อความที่ต้องการส่งไปด้วยกุญแจส่วนตัว แล้วจึงส่งข้อความนั้นไปให้กับผู้รับ เมื่อได้รับข้อความที่ลงลายมือชื่อมา ผู้รับสามารถใช้กุญแจสาธารณะ (ที่เป็นคู่ของกุญแจส่วนตัวนั้น) เพื่อตรวจสอบว่าเป็นข้อความที่มาจากผู้ส่งนั้นหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น: