วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551

Google Searching Technic

การใช้ AND ในการค้นหาทั่วไป Google จะเชื่อมด้วย AND ให้โดยอัตโนมัติ
การค้นหาภาษาอังกฤษ สามารถพิมพ์ได้ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก
Google จะไม่ค้นคำที่เป็น common word เช่น a ,an ,the ,what เป็นต้น หากต้องการให้ค้นต้องใส่เครื่องหมาย + นำหน้า เช่น deathnote +II
Google สามารถหาวลีได้โดยการใส่เครื่องหมายคำพูดคร่อม เช่น "the death of ian stone"
Google สามารถหาคำใกล้เคียงมาแสดงผลด้วย เช่น identication จะได้ทั้งคำว่า identify identity เป็นต้น หากไม่ต้องการให้หาให้ใส่เครื่องหมาย - นำหน้า
Google สามารถให้ OR เพื่อช่วยในการค้นหาได้ เช่น "language" thailand OR japan เป็นต้น
Google สามารถหาคำพ้องเสียงได้โดยการใส่เครื่องหมาย ~ ด้านหน้าคำค้น
Google สามารถค้นหาภายใน Domain ที่กำหนดได้ โดยการใส่ site: ตามด้วย domain ที่ต้องการ
Google สามารถค้นหาข้อมูลเป็นช่วงได้ โดยการใส่ .. ระหว่างค่าที่ต้องการค้นหา
Google สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ โดยการใส่ book about หน้าคำค้น
Google สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วย เช่น 100/2 ,5 kilometers in miles
Google สามารถบอกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศได้ เช่น 100 USD in BHT
Google สามารถหาความหมายของคำได้โดยการใส่ define หน้าคำค้น
Google สามารถหาข้อมูลจากไฟล์ชนิดอื่นๆ เช่น PDF ได้ โดยการใส่ filetype: สกุลไฟล์

ไม่มีความคิดเห็น: