วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

hash function

hash function คือ การนำเอาข้อมูลอเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับที่จะส่ง มาผ่านกรบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ที่เรยกว่า Hash Function เพื่อให้ใด้ข้อมูลที่สั้น ที่เรียกว่า Digest หรือ ข้อมูลย่อย ก่อนที่จะทำการเข้ารหัส เนื่องจากข้อมูลต้นฉบับมักจะมีความยาวมาก ซึ่งจะทำให้กระบวนการเข้ารหัสใช้ระยะเวลานาน

คุณสมบัติของHash function
1. จะมีความจำเพาะแต่ละข้อมูล ข้อมูลที่ต่างกันเมื่อผ่านHash Functionแล้วจะมีค่าต่างกัน เพื่อให้ข้อมูลมีผลhashเฉพาะตัว โดยเฉพาะการใช้กับการตรวจสอบข้อมูล
2. ใช้เวลาน้อย
3. ควรจะกระจายในช่วงที่กำหนด เช่น ถ้าต้องการHashได้เลข5หลัก ผลของการแฮชก็ควรจะกระจายกันตั้งแต่ 00000-99999 โดยเฉพาะการใช้กับตารางhash
4. ควรจะไม่คงผลลัพธ์ของลำดับเดิม หรือแก้กลับได้ง่าย

จุดประสงค์ของHash function คือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หรือตรวจสอบความความถูกต้องของข้อมูล

เพิ่มเติม ตามทฤษฎีแล้วhash function จะไม่สามารถนำข้อมูลที่ผ่านhashแล้วแปลงกลับมาเป็นข้อมูลต้นฉบับได้ แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีวิธีการของRainbow table ที่สามารถทำให้ข้อมูลที่ผ่านHash Functionแล้วนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ แต่ยังไงก็ตามนั้นHash Function ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเข้ารหัสอยู่ดี เนื่องด้วยจุดประสงค์ของมันนั่นเองที่ใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของข้อมูลไม่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น: