วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

HTML DOM Properties and Methods


สวัสดีอีกครั้งนะครับ หายหน้าไปหนึ่งวันเพราะติดภารกิจ วันนี้เมื่อไม่มีภารกิจอันใดเราก้อมาว่ากันต่อกับ HTML DOM กันนะครับ

สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า HTML DOM นั้นมี Property และ Method อะไรกันบ้างนะครับ

ตัวอย่าง HTML DOM Method
- getElementById("id") จะทำการรับ Element ของ Tag HTML จาก id ของ Tag
- getElementsByTagName("name")
จะทำการรับ Element ของ Tag HTML จาก Tag name ของ Tag
.
.
.

ตัวอย่าง HTML DOM Property
- innerHTML เป็นการดึงเอาข้อมูล Text ที่อยู่ภายใต้ Tag ที่เราเรียกใช้งานอยู่ออกมา
- outerHTML
เป็นการดึงเอาข้อมูล Text ที่มีทั้งหมดรวมทั้งตัว Tag ที่เราเรียกใช้งานอยู่ออกมา
.
.
.


ตัวอย่าง
txt=document.getElementById("intro").innerHTML

จากโค๊ดด้านบนเราสามารถแบ่งชนิดของข้อมูลได้ดังนี้
- document ส่วนนี้ใช้บ่งบอกว่าเรากำลังทำงานอยู่ที่ส่วนใด ซึ่งก้อคือหน้าที่ HTML นั้นทำงานอยู่นั่นเอง
- getElementById("intro") ส่วนนี้ก้อคือ HTML DOM Method
- innerHTML ก้อคือส่วน HTML DOM Property

คำอธิบายโค๊ด
ตัวแปร txt จะจัดดึงข้อมูล text ทั้งหมดที่มีภายใต้ Tag ที่มี id ชื่อว่า "intro" ที่อยู่ภายในหน้า HTML ที่มีโค๊ดอยู่นั้นออกมา

ไม่มีความคิดเห็น: