วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

SEO ทำเว็บให้มีคนดู (ตอนที่ 5)มาดูกันต่อ ถึงสิ่งที่ SEO มองหาว่าเป็นคีย์เวิร์ด
3. h1 เป็น tag ที่สำคัญสุดในเนื้อหาของเอกสาร ภายในเอกสารควรมี h1 แค่เพียงชุดเดียว เพื่อใช้เป็น Keyword ที่บอกเกี่ยวกับลักษณะของเนื้อหาของเพจนั้นๆ หรือใช้เป็นหัวข้อของเพจนั้นๆ โดยปกติแล้ว h1 title และ url ของหน้าเพจควรมีความสัมพันธ์กัน
4. h2-h6 ใช้สำหรับระบุ Keyword ที่สำคัญรองลงมาตามลำดับ
5. strong หรือ em ก็สามารถใช้คู่กับคีย์เวิร์ดได้ tag พวกนี้เป็น tag สำคัญ มีความหมายสำหรับการเน้นข้อความ (ไม่ควรใช้ หรือ นะครับ)
6. img สามารถมีคีย์เวิร์ดใน tag img ได้นะครับ keyword จะเห็นได้ว่าเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดลงในรูปภาพได้ถึง 3 ส่วนได้กัน keyword ที่ระบุใน src alt หรือใกล้เคียง mage สามารถใช้รุบะความหมายของภาพ ซึ่ง SE ไม่เข้าใจได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการค้นหา Image โดย Google ครับตัวอย่างการค้นหาคำว่า loading แล้วได้ผลลัพท์เป็นรูปรอโหลดของ google ครับ

7. ลิงค์ต่างๆ หรือ tag a ที่ใช้บนเว็บ สามารถระบุคีย์เวิร์ดลงไปได้เช่น keyword

โดย : NETTO
ที่มา : http://www.goragod.com/

ไม่มีความคิดเห็น: