วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

Implicit Middleware

        จากบทความที่แล้ว ได้พูดถึง Distributed Object และพูดถึงประเภทของ Middleware คือ Explicit Middleware ไปแล้ว คราวนี้จะพูดถึง Implicit Middleware กันบ้างรูปที่ 1
        จากรูปที่ 1 จะพบว่า จะมี Request Interceptor เป็นตัวคั้นกลางระหว่าง Skeleton ที่จะเรียกใช้งาน Distributed Object และ ตัว Request Interceptor จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ใช้ในการเรียกใช้งาน API ต่าง ๆ แทน ทำให้ Code ที่เขียนใน Distributed Object เหลือเพียงแต่ Business Logic เพียงอย่างเดียว ดังตัวอย่าง Psudo-codeในรูปที่ 12


รูปที่ 2
        จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าในส่วนของ Distributed Object จะเหลือ code ในส่วนที่เป็น Business logic เท่านั้น โดยในการติดต่อการใช้ API อื่นๆ จะเป็นหน้าที่ของ Request Interceptor แทนซึ่งเป็นการทำให้ Distributed Object รับหน้าที่ในการทำ Business logic เพียงอย่างเดียว ทำให้สะดวกในการพัฒนาเป็นอย่างมาก และ Loose Coupling กับ API ต่างๆ คือ ถ้าเปลี่ยนแปลง API ก็ไม่กระทบกับ Business logic และการเปลี่ยนแปลง Business Logic ก็ไม่กระทบกับ API ด้วยเช่นกัน ทำให้ง่ายกับการ Maintainence เป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น: