วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

PHP ตอนที่3

ภาษา php สาารถแทรกในเอกสาร Html ได้เหมือนกับภาษาScriptอื่นๆ

โดยจะอยู่ภายใต้เครื่องหมาย

ึ่งสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบ

เช่น


(SGML style)

(XML style)

(JavaScript style)

(ASP style)

ตัวอย่าง

Sample1.phpOut Put


ไม่มีความคิดเห็น: