วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

PHP ตอนที่2

สำหรับตอนนี้เราจะมาเริ่มที่คำสั่งพื้นฐานของPHPกันก่อนค่ะ
มาเริ่มในส่วนของการแสดงผลกันนะค่ะ
รูปแบบคำสั่งแสดงผลของPHPจะมีดังนี้

1. Echo

รูปแบบคำสั่ง

Echo ข้อความที่1,ข้อความที่1,ข้อความที่1,....;

ตัวอย่าง

Sample1.phpOut Put


2. Print

รูปแบบของคำสั่ง

Print("ข้อความที่ต้องการแสดง");

คำสั่ง Print จะทำงานเหมือนกับคำสั่ง Echo แต่คำสั่ง Print นั้นสามารถแสดงค่าได้ครั้งหนึ่งค่าเท่านั้น ในขณะที่คำสั่ง Echo สามารถแสดงค่าได้หลาย ๆ ค่า

ตัวอย่าง

Sample2.phpOutput
3 .Printf

รูปแบบคำสั่ง
(Printf(String format,…);
คำสั่ง Printf จะทำงานเหมือนกับคำสั่ง echo และ print เพื่อส่งข้อมูลไปแสดงที่
Brownser แต่คำสั่ง Printf นั้นสามารถที่จะกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลได้ด้วย เหมือนกับภาษา C


ตัวอย่าง

Sample3.php
สัญลักษณ์ในฟังก์ชั่น prinf();

%d เลขฐานสิบ
%b เลขฐานสอง
%c รหัส ASCII
%f ทศนิยม
%o เลขฐานแปด
%s ตัวอักษร String
%x , %X เลขฐานสิบหก


Out put
4 .Flush

โดยปกติคำสั่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยัง Browser นั้นจะต้องมีการเก็บข้อมูล
ไว้ในหน่วยความจำในส่วนที่เรียกว่า Buffer ก่อน และส่งข้อมูลไปก็ต่อเมื่อ
ข้อมูลที่อยู่ใน Buffer นั้นเต็ม Flushนั้นจะ ทำให้ข้อมูลที่อยู่ในBuffer ถูกส่ง
ลงไปแสดงที่ Browser โดยทันที โดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลใน Buffer นั้นเต็ม

รูปแบบของคำสั่งเพิ่มเติม
บางคำสั่งอาจจะใช้แทนกันได้ค่ะอย่าง เช่น print และ Echo

ไม่มีความคิดเห็น: