วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Mail ร้องขอวิธีการคำนวณแบบ Gross up

Dear P’Kom

ตอนนี้ระบบจะติดปัญหาเรื่องการคำนวณผิดพลาด ของ Gross up ที่เป็นแบบบริษัทจ่ายให้ครั้งเดียว (โดยระบุให้กับเงินเดือนอย่างเดียว)
จึงได้อยากขอในวิธีการที่ถูกต้องกับทางพี่วีนัส เพื่อมาแก้ใขข้อผิดพลาดในกรณีดังกล่าว โดยวิธีที่คิดในปัจจุบันคือ

การ นำรายได้ทั้งหมด มาเข้าฟังก์ชั่นหาภาษีปรกติทั้งปี – รายได้ทั้งหมดเข้าฟังก์ชั่นหาภาษี ทั้งปี ก็จะได้ผลต่าง จะถือเป็น รายได้ และรายจ่ายภาษี Gross up ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวจะผิด

เช่น
คำนวณ ปรกติ เงินเดือน 200,000 บาท ปรกติจะเสียภาษี ปีล่ะ 526,360.00 บาท เดือนล่ะ 43,865.00 บาท
คำนวณ Gross up เงินเดือน 200,000 บาท Gross up เสียภาษี ปีล่ะ 751,971.43 บาท เดือนล่ะ 62,664.43 บาท

ปรกติจะเสียภาษี 43,865.00
ภาษีที่เกินมาเพราะเกิดภาษีบริษัทออกให้ ภาษีแบบ Gross up - ภาษีทั้งปีปรกติ = 751,971.43 – 526,360.00 = 225,661.43 บาท

เพราะ เป็นการจ่ายให้ครั้งเดียวจำเป็นต้องเอาผลต่าง มาเพิ่มในเดือน ๆ นั้นเลยจะไม่เฉลีย จะได้ ภาษีปรกติ + ผลต่างภาษีทั้งปีกับ Gross up = 225,661.43 + 43,865.00 = 269,476.43 บาท จะทำให้เยอะกว่า เงินเดือน ซึ่งผิดปรกติครับ

จึงรบกวนขอวิธีที่ถูกต้องในการคำนวณดังกล่าวหน่อยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: