วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เพิ่มการคำนวณ ประกันสังคม บริษัทออกให้อัตโนมัติ

System: HRMS Phase 1 R2
Features
ประักันสังคมออกให้
หลักการ จะเป็นการเพิ่มรายได้ตัวนึงชื่อ ประกันสังคมออกให้ ให้เท่ากับ ค่าประกันสังคม และรายได้ตัวนี้ก็จะถูกคำนวณภาษีเหมือนปรกติทั่ว ๆ ไป และสามารถเลือกแบบคำนวณภาษี แบบบริษัทออกให้ได้ด้วยเหมือนรายได้ตัวอื่น ทั่ว ๆ ไป
Interface ใน Tab General ของหน้า Employee profile ให้เพิ่มตัวเลือกแบบ ตัวใดตัวหนึ่งเป็น Drop down โดยมีให้เลือก 3 ตัวคือ 1.ประกันสังคม ออกเอง 2. ประกันสังคม บริษัทออกให้ 3. ไม่คิดประกันสังคม
Update DB เพิ่ม Field is_social_comp ในตาราง
- personel.hr_emp_payment_transaction
- personel.hr_emp_payment_transaction_complete
- personel.hr_emp_payment_transaction_temp
- organize.hr_payment

ไม่มีความคิดเห็น: