วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551

การเริ่มต้นใช้งาน Java Script

วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งาน Java Script หลังจากที่ได้อ่านมาบ้างเล็กน้อย
การใช้งาน Java Script นั้น จะต้องใส่คำสั่งภาษา Java Script เหล่านั้นลงไปในระหว่างคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่งภาษา HTML ที่ใช้ในการแนบสคริปต์ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา Java Script, VB Script เป็นต้น โดยในการระบุชื่อของภาษาที่ใช้นั้น จะกำหนดผ่านแอตทริบิวต์ LANGUAGE เช่นนอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวอร์ชั่นของ Java Script ลงไปได้อีกด้วย เพื่อให้ บราว์เซอร์ทราบว่าคุณใช้คำสั่ง Java Script เวอร์ชั่นอะไร เช่น

หรือ

ในกรณีที่บราว์เซอร์ของผู้ชม ไม่สนับสนุน หรือปิดการใช้งาน(Disable) Java Script จะทำให้บราว์เซอร์เข้าใจว่าคำสั่งที่อยู่ภายในคำสั่ง เป็นคำสั่งภาษา HTML
ดังนั้นคุณควรจะใส่ หมายเหตุ (Comment) ของภาษา HTML ลงไประหว่างคำสั่งภาษา Java Script เพื่อให้ Browser ที่ไม่สนับสนุน Java Script แสดงผลได้ถูกต้อง ดังนี้และสำหรับ Browser ที่ไม่สนับสนุน Java Script นั้นคุณสามารถที่จะใส่โค้ด HTML ธรรมดาแทนได้ โดยการใช้คำสั่ง
ดังนี้


เนื่องจากภาษา Java Script นั้น เป็นภาษาแบบสคริปต์ที่สามารถใส่ลงไปในส่วนใดๆของ ไฟล์ HTML ก็ได้ แต่โดยปกติ มักจะนิยมใส่ไว้ระหว่างคำสั่ง ' ... เพื่อที่คำสั่งเหล่านี้จะได้ถูกเรียกขึ้นมาก่อนเว็บเพจ เช่นหรือสามารถใช้คำสั่งภาษา Java Script แทรกลงไปใน HTML TAG ผ่านทาง Event ที่สนับสนุน TAG นั้นๆ เช่น


นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำเอาโค้ด Java Script ที่เขียนขึ้นทั้งหมด (ตั้งแต่คำสั่ง ) ไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่ แล้วบันทึกเป็นนามสกุล .js จากนั้นจึงใช้คำสั่งผนวกไฟล์ .js นั้นขึ้นมาใช้งาน โดยใช้คำสั่งซึ่งการใช้วิธีผนวกไฟล์นี้ ทำให้คุณสามารถนำเอาโค้ด Java Script นี้ไปใช้งานในเว็บเพจต่างๆได้ โดยที่ไม่ต้องทำการเขียนใหม่ทุกๆครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: